Miesiąc: Styczeń 2021

Ps 107, 10 – 16

Siedzieli w ciemnościach i mroku,więźniowie nędzy i żelaza,  gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożymi pogardzili zamysłem Najwyższego.  Trudami przygiął ich serca,chwiali się, lecz nikt im nie pomógł. I w swoim ucisku wołali do Pana,a On ich uwolnił od trwogi. I wyprowadził ich z ciemności i mroku,a ich kajdany pokruszył. Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość,za Jego cuda dla synów ludzkich, gdyż bramy spiżowe wyłamałi skruszył żelazne wrzeciądze.