Świadectwo na spotkaniu modlitewnym

Dla przypomnienia

(Może się przyda)

Świadectwo na spotkaniu modlitewnym

            Świadectwo jest opowiadaniem o działaniu Boga. Jego celem jest oddanie Bogu chwały oraz budowanie wiary u słuchaczy. Mówiąc świadectwo, ewangelizujesz.

Dobre świadectwo ma cztery części

 1. Początek (jak było)
 2. Krótkie dynamiczne rozwinięcie (spotkanie z Jezusem)
 3. Czytelny i prosty punkt kulminacyjny (życie po przemianie, sytuacja po spotkaniu                        z Jezusem)
 4. Zachęcające zakończenie

Cechy świadectwa: RKC

 • Radosne – nie chodzi o radość z braku problemów, ale o „radość w Panu, która jest naszą ostoją” (Ne 8,10).
 • Krótkie – od 3 do 5 minut.
 • Chrystocentryczne – w centrum jest Jezus, a nie osoba głosząca świadectwo.

Warunki dobrego świadectwa

 • Raduj się, kiedy świadczysz.
 • Mów o tym, co najważniejsze (daty, godziny, chronologia mogą wystąpić, jeśli są istotne dla ukazania sposobu Bożego działania).
 • Unikaj przymiotników, przenośni, przesadnych porównań.
 • Używaj prostych słów.
 • Unikaj niejasnych terminów, które mogą być źle zrozumiane.
 • Bądź sobą, w sposób naturalny włącz całe ciało w to, co mówisz (mimika twarzy, głos, gestykulacja).
 • Mów w pierwszej osobie – „ja”,  unikaj określenia „człowiek”.
 • Nie szukaj swojej chwały – nie koncentruj słuchaczy na sobie.
 • Zasygnalizuj, ale nie trać czasu na wyjaśnienia jaki jesteś niegodny, nieśmiały, zdenerwowany itp.
 • Nie moralizuj, nie nauczaj, nie roztrząsaj zagadnień teologicznych (świadectwo to nie wykład).
 • Nie mów o cudzych słabościach, grzechach. Mów o sobie, ale z rozwagą w ujawnianiu swojego grzechu i kwestiach zbyt intymnych.
 • Nie wzruszaj się mocniej niż twoi słuchacze.
 • Jeśli jesteś rozbity, zniewolony grzechem, nie składaj świadectwa.
 • Nie mów świadectwa negatywnego, świadectwo powinno umacniać wiarę.
 • Strzeż się fałszywej pokory – nie ukrywaj tego co Bóg uczynił.

                                                                                                           POWODZENIA!