Kategoria: 2016/2017

Czym jest Szkoła Miłosierdzia?

Szkoła Miłosierdzia to spotkania, które odbywają się w ostatnie piątki miesiąca około godz. 18.45. Rozpoczynają je krótkie katechezy (każdego roku jest to inny cykl tematyczny) przygotowywane i wygłaszane przez członków Wspólnoty, za zgodą i po aprobacie ks. Proboszcza oraz opiekuna duchownego. Po nich rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której można skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Adoracja trwa całą noc do godz. 7.00 w sobotę.             Szkoła Miłosierdzia przygotowuje do uczestnictwa w Mszy Świętej w intencji uzdrowienia

X. Poznawajmy Jezusa przez Świętą Rodzinę

            Naszym głównym celem zawsze jest Jezus. Ale najpewniejsza droga to poznanie Jezusa w Jego Świętej Rodzinie. Nie powinno się separować Jezusa od Maryi i Świętego Józefa. Na podstawie życia Jezusa zobaczmy jakie podstawowe znaczenie w Jego wzroście duchowym miała Rodzina Nazaretańska. Przypomnijmy zatem ważny fakt z życia Jezusa.             Oto dwunastoletni Jezus w Świątyni Jerozolimskiej, bez porozumienia z rodzicami, zaczyna działać z całą pasją na rzecz

IX. Św. Józef uczy rozmawiania z Bogiem, nie ze sobą

Kiedy działamy w wyznaczonym przez Boga czasie nie męczymy się. Ostatnio mówiliśmy o tym, że wszystko co robimy winno mieć swój właściwy, wyznaczony przez Boga czas. Kiedy tak robimy, działamy bez wyczerpania, bo jest w nas Boża moc. Święty Józef uczy zatem, jak oszczędzić swoje siły i dzięki temu doprowadzić dzieło do końca, a nie wypalić się w połowie.             Umiejętność wyczekiwania właściwej chwili św. Józef będzie nas uczył

VIII. Święty Józef stróżem czasu

Dzisiaj będziemy mówić o szczególnym powołaniu ojca, który uzupełnia powołanie kobiety. Maryja kieruje się ku swemu wnętrzu, skąd otrzymuje natchnienia od Ducha Świętego. Ale wybór właściwego czasu spożytkowania tych natchnień należy do św. Józefa. To jego zadaniem jest wskazanie stosownej chwili. Zatem jedną z cech świętego Józefa jest uczenie Jezusa i nas sztuki cierpliwego czekania na właściwą chwilę. Sam Jezus, nauczony przez św. Józefa zawsze

VII. Święty Józef, zaprawia swoje dzieci do walki duchowej

Święty Józef jest ojcem, który zaprawia do walki, uczy nas jak akceptować rzeczywistość taką jaką ona jest, w świetle łaski. Bo jeżeli zabrakło nam kiedyś dobrego wpływu ojca, to zranione wnętrze stara się uciekać od rzeczywistości, która rani i jest trudna do zniesienia. Takie dziecko, a nierzadko dorosły ucieka w wyobraźnię, w fantazjowanie i marzycielstwo. W życiu takiego człowieka jest wtedy brak umiaru, co może prowadzić

VI. Święty Józef jako ten, który daje wzrost

Drugim podstawowym darem ojca, po ochranianiu, jest pomaganie we wzroście swych dzieci. Matka daje życie i kocha, ale to właśnie ojciec ma się przyczyniać do ich wzrostu. Imię Józef po hebrajsku znaczy dosłownie „powiększać”, lub wedle innych przekładów „ to ten, kto dodaje, ubogaca i pomaga we wzroście”. Jezus będzie niezwykle wzrastał właśnie dzięki Józefowi, swemu przybranemu ojcu: „Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce