Kategoria: Słowo dla Wspólnoty

Jon 2, 7-10

7 Do posad gór zstąpiłem,zawory ziemi zostały poza mną na zawsze.Ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści,Panie, mój Boże!8 Gdy gasło we mnie życie,wspomniałem na Pana,a modlitwa moja dotarła do Ciebie,do Twego świętego przybytku.9 Czciciele próżnych marności5opuszczają Łaskawego dla nich.10 Ale ja złożę Tobie ofiarę,z głośnym dziękczynieniem.Spełnię to, co ślubowałem.Zbawienie jest u Pana».