Kategoria: Szkoła Miłosierdzia

Czym jest Szkoła Miłosierdzia?

Szkoła Miłosierdzia to spotkania, które odbywają się w ostatnie piątki miesiąca około godz. 18.45. Rozpoczynają je krótkie katechezy (każdego roku jest to inny cykl tematyczny) przygotowywane i wygłaszane przez członków Wspólnoty, za zgodą i po aprobacie ks. Proboszcza oraz opiekuna duchownego. Po nich rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której można skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Adoracja trwa całą noc do godz. 7.00 w sobotę.             Szkoła Miłosierdzia przygotowuje do uczestnictwa w Mszy Świętej w intencji uzdrowienia

VII. Adoracja – etap oschłości

Ostatnio mówiliśmy o potrzebie znajomości trzech kolejnych etapów modlitwy adoracyjnej. Bez tej świadomości możemy zatrzymać się w rozwoju i zniechęcić. Na początkowym pierwszym etapie dużo z Jezusem rozmawiamy, mówiąc Mu o sobie. To samo w sobie jest dobre, ale Jezus pragnie dla nas czegoś większego. Dlatego wprowadza nas w drugi etap, który charakteryzować się będzie wyciszeniem rozmów, ponieważ odczujemy, że powiedzieliśmy wszystko co trzeba było. Ale tutaj,

VI. Adoracja – etapy dojrzewania

            Powracamy jeszcze raz do tematu adoracji, żeby dobrze uświadomić sobie, jak wielkie znaczenie może mieć ona dla nas. O adoracji pisali wielokrotnie papieże. Na przykład Jan Paweł zachęcał: „Nie mierzmy naszego czasu, udając się na spotkanie z Nim w adoracji. Niechaj nasza adoracja niech nigdy się nie kończy i wyznawał: adoracja jest moim życiem”. Adoracja daje nam gwarancję, że możemy się zmienić, bo czasami ulegamy

V. Maryja pociąga nas ku adoracji

Spotykamy się w ramach Szkoły Miłosierdzia od kilkunastu lat, oczekując uzdrowienia. Ale wiemy, że możemy dostąpić uzdrowienia jedynie wtedy, jeżeli pozwolimy Jezusowi, aby nas stopniowo rozwijał i przemieniał. Bez względu na etap życia, na jakim jesteśmy, Maryja zaprasza nas wszystkich do bycia z Jezusem naprawdę blisko, aby dotknęło nas Jego uzdrowienie. W jaki sposób Maryja zachęca nas tego? W Ewangelii według św. Łukasza czytamy, że Maryja

IV. Rola Maryi w duchowym rozwoju

            Każdy, kto pragnie, by Chrystus uformował w nim serce zdolne wejść w prawdziwą relację z Trójcą Świętą, powinien poznać podstawowe prawa obowiązujące na tej drodze. Opieramy się na doświadczeniu całych pokoleń świętych i błogosławionych, którzy budowali swe życie na fundamencie Chrystusa i Jego Matki. Jeżeli nie będziemy znali tych zasad, to możemy się pogubić  i pobłądzić, niepotrzebnie tracąc czas, lub nawet zniechęcając.             Dzisiaj będziemy mówili

III. Rozwój przez Piękno

W trakcie naszych spotkań mówiliśmy do tej pory o drodze Prawdy i Dobra, na której sam Bóg pociąga nas ku Sobie. Istnieje jednak jeszcze jedna droga, którą niektórzy ludzie podążają do Boga, a jest to ścieżka Piękna.             W przeciągu dziejów wielu ludzi zbliżyło się do Boga poprzez doświadczenie piękna. Dlatego zakonnicy budowali swoje klasztory w górach, na wzgórzach, jak klasztor Monte Casino, czy Benedyktyni w Tyńcu.