Szkoła Miłosierdzia

Szkoła Miłosierdzia to spotkania, które odbywają się w ostatnie piątki miesiąca około godz. 18.45. Rozpoczynają je krótkie katechezy przygotowywane i wygłaszane przez członków Wspólnoty. Po nich rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której można skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Adoracja trwa całą noc do godz. 7.00 w sobotę.

Katechezy można znaleźć na stronie w zakładce Szkoła Miłosierdzia.