Czym jest Szkoła Miłosierdzia?

Szkoła Miłosierdzia to spotkania, które odbywają się w ostatnie piątki miesiąca około godz. 18.45. Rozpoczynają je krótkie katechezy (każdego roku jest to inny cykl tematyczny) przygotowywane i wygłaszane przez członków Wspólnoty, za zgodą i po aprobacie ks. Proboszcza oraz opiekuna duchownego. Po nich rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której można skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Adoracja trwa całą noc do godz. 7.00 w sobotę.

            Szkoła Miłosierdzia przygotowuje do uczestnictwa w Mszy Świętej w intencji uzdrowienia (sobota, godz. 9.30) poprzez podjęcie refleksji w kontekście treści katechez, jako owoc adoracji Pana Jezusa.